Selvutvikling i en ramme av varme, empati og respekt - individuelt og i grupper
d
d
d
d
d

Livsglede har som filosofi å hjelpe alle de som ønsker et bedre liv og mer livsglede, gjennom å styrke deres relasjonelle og emosjonelle kompetanse.

En relativt ny undersøkelse viser at omtrent 30% av både arbeidstakere og ledere i næringslivet (som har skiftet jobb innen 6 mnd) har meget høye interpersonlige vansker - faktisk på linje med pasienter i psykiatrien - med de konsekvensene dette innebærer i form av dårlig samarbeid og samspill. Det kan derfor være store fordeler for bedrifter å oppfordre til interpersonlig selvutvikling blant sine ansatte.

"Mennesker arbeider naturlig sammen i grupper. Menneskehetens grunnenhet er familien, ikke individet... Å engasjere seg i gruppen i stedet for å beskytte seg mot den, er nøkkelen til lykke."

- Aristoteles

Selvutviklingsgruppe

Selvutvikling i gruppe: Styrk din relasjonelle kompetanse og få innsikt i hvem du er i møtet med andre. Møtene finner sted i lokaler i Oslo sentrum.

Selvutviklingen i grupper styrker spesielt ens relasjonelle kompetanse/ferdigheter gjennom økt selvforståelse om hvordan man er i samspillet med andre mennesker. Økt relasjonell kompetanse innbærer blant annet at en bedre forstår egne og andres emosjonelle reaksjoner og en blir bevisst uheldige atferds- og tankemønstre i det sosiale samspillet. Slikt økt innsikt, også om hvordan disse forholdene blir formet i tidlige barneår, gir mulighet for positiv endring.

Mange følelsesmessige problemer oppstår i kontakten med andre og gjennom å styrke de relasjonelle ferdighetene og oppnå selvinnsikt om en innvirkning på andre, vil en kunne ha det bedre i relasjon, både til seg selv og andre.

Slikt gruppearbeid, som kan beskrives som erfarings-basert læring, kan være nyttig for mange, og kanskje spesielt for ledere i organisasjons- og næringslivet som har personalansvar. Bedre relasjonell kompetanse og innsikt i hvordan man virker på andre og, gir rom økt jobbmestring og mer livsglede.

Selvutviklingsgruppa hos Livsglede møtes ukentlig på onsdag kveld i gode lokaler i Oslo sentrum.

Det finnes mange måter å jobbe med grupper på. Selvutviklingsgruppens metode er inspireret av gruppeanalysen og tilpasset et selvutviklingsfokus: Det er den fritt-flytende samtalen og diskusjonen blant medlemmene i gruppen som skaper positiv endring og vekst gjennom økt selvforståelse. Deltakerne oppfordres til å være så åpne og ærlige som mulig samt assosiere fritt og komme med det som måtte falle dem inn. Gruppen har normalt 7-9 personer samt en gruppeleder. Gruppelederens oppgave er å fasilitere prosessene ved å skape økt forståelse for hva som skjer i gruppen. Gruppemedlemene har moralsk taushetsplikt overfor hverandre og ingen kommer i noe offentlig (eller privat) register ved deltakelse. Det trygger anonym deltakelse for dem som ønsker det.

Bildet på denne siden er av en afrikansk skulptur som beskriver den samhørigheten som kan oppstå i grupper - at man er en del av et godt fellesskap og man er tilknyttet gruppen - gir gode bidrag til en styrket selvfølelse.

Vi er ikke en del av helsevesenet og tilbyr ikke behandling eller annen helsehjelp for psykisk sykdom.

 

 
 
Hjertelig velkommen til Livsglede!