Selvutvikling i en ramme av varme, empati og respekt - individuelt og i grupper
d
d
d
d
d
KONTAKT LIVSGLEDE
 
Navn :
Telefon :
E-Mail :
   
Melding :
   
 
Telefon : +47 9955 0219
Mail : kai.leitemo@livsglede.org
   
Honorarer :

Individuelle samtaler: 750,- (pr 50 min)

Selvutviklingsgruppe: kr 950,- pr mnd (ukentlige møter, ca 40 møter i året)

For selvutviklingsgruppa kommer 3-4 individuelle møter for inntaksintervju i tillegg. Hvert møte honoreres med kr 750,-.

 

 

VELKOMMEN TIL LIVSGLEDE!

 

En livskrise kan bli et vendepunkt - du velger å gjøre noe med det!