Selvutvikling i en ramme av varme, empati og respekt - individuelt og i grupper
d
d
s
d
d

 

SELVUTVIKLING

Selvutvikling handler om å realisere ditt potensiale: å bli alt hva du kan være. Det handler om å oppleve seg selv som mer autentisk og leve i tråd med hvem man faktisk er - og å kjenne og anerkjenne sine følelser og opplevelser. Den kjente amerikanske psykologen Carl Rogers mente at det var manglende autentisitet som sto bak mange emosjonelle vansker: at det var et sprik mellom hvem man var og hvem man ønsket eller tenkte man burde være. Selvutvikling handler om å komme hjem til seg selv. Men det handler også om forholdet til andre mennesker - å anerkjenne at vi er gjensidig avhengige av hverandre, og at mye livsglede oppstår gjennom utviklingen av gode og nære relasjoner.

Selvutvikling skjer i møtet med mennesker som viser deg aksept for hvem du er, empati og forståelse for dine opplevelser, ærlighet og varme. Når du blir møtt på denne måten, vil du etterhvert lære deg å behandle deg selv på den samme måte: med selvaksept, selvforståelse og egenvarme. Selvaksept øker selvfølelsen og mestringsevnen. Paradoksalt nok åpner selvaksepten opp for forandring.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Once we accept our limits, we go beyond them."Albert Einstein
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uhensiktsmessige holdning og mønstre til deg selv og andre kan vanligvis avlæres i løpet av selvutviklingsprosessen. Dette skjer samtidig med at du får innsikt i hvordan disse en gang oppsto. I møtet med de andre, blir disse holdningene og mønstrene tydligere, og gjennom en ny selvforståelse, blir det lettere å lære mer realistiske holdninger og å forholde seg til andre på andre måter.

De aller fleste av oss møter motstand i oss selv når vi skal starte på noe nytt. Det kan være vanskelig "å komme seg ut av sofaen". Ofte tar man ikke kontakt før man er "helt nødt"og en f.eks. har kommet i eksistensiell krise. Men paradoksalt nok kan livskriser bli et positivt vendepunkt: man velger å gjøre noe med det!

Du blir møtt av et medmenneske som ikke krever noe av deg, men er åpen for og interessert i hva du har å komme med, og som oppfordrer deg til å åpne deg i ditt eget tempo. Min oppgave er å møte deg med menneskelig varme og aksept, og støtte deg i din utvikling og kanskje hjelpe deg å se det du ikke selv ser. Din oppgave er å snakke om det som er viktig for deg. Det kan være en tung prosess. Men selv om "du må gå veien selv", som det heter i sangen til Bjørn Eidsvåg, "så vil jeg gå den med deg". Det gir trygghet i din personlige utvikling.

Selv om selvutviklingsprosessen normalt tar tid, merker de fleste at det vanskelige kan lette og gledene tilta relativt raskt. Det tar imidlertid tid å bli såpass kjent med seg selv at en kan endre uheldige vaner, holdninger og oppfatninger som har satt seg gjennom et langt liv. Tålmodighet, motivasjon og en villighet til å snakke om det som oppleves vanskelig, er det beste utgangspunktet for den som ønsker personlig utvikling. Noen ønsker å jobbe med selvutvikling i grupper da dette gir muligheter for å trene relasjonell og sosial kompetanse som kan styrke en ytterligere i kontakt med livet.

Det er verdt å merke seg at Livsglede har et selvutviklingsfokus på livsets utfordringer. Vi er ikke en del av helsevesenet og vi tilbyr verken behandling av eller annen helsehjelp for psykisk sykdom.

Hvem har glede av selvutvikling?

Nærmest alle kan ha glede av større selvforståelse og å jobbe med selvutvikling. Den kjente psykologen Abraham Maslow hevdet at selvutvikling (selvaktualisering) sto øverst på mennesket behovspyramide og meldte seg når de fleste andre behov var dekket. Jeg har hatt klienter fra alle samfunnslag, i alle voksne aldersgrupper (20-80 år) og med forskjellig yrkesbakgrunn.

 
 
Hjertelig velkommen til Livsglede!